Kalkulace ceny

Kalkulaci ceny provádím vždy na základě individuálních požadavků vaší poptávky tak, abychom dosáhli oboustranné spokojenosti.

Pracovní postup